Khatrina

 (Note: This poem is written in Filipino.)

Aking mahal, kung maaari,
paki baon mo sa bawat paksa,
parirala, at kataga
ang aking sasabihin:

Ang aking puso ay taimtim na tumitibok
sa iyong kaluluwa
isang pagsibol ng pangarap
tulad ng pag-agos ng gatas
mula sa mga bituin
upang masulyapan ang iyong
mapanuksong mga mata

Hindi mo ba napapansin
ang pagbuntong-hininga ng mga ibon
tuwing ika'y dumaraan o tumatawid
sa kalsada?
Tulad nito ang aking naramdaman
nung ika'y palihim kong pinagmasdan
sa ating munting eskwelahan

Aking sinta, mula noon,
araw-araw at gabi-gabi,
ako'y humihinga ng rosas
mula sa halimuyak ng iyong bibig
Kaya't huwag mo sanang ipagtaka
ang katas ng aking pag-ibig:
"Mahal kita, mahal kita..."
tila walang tigil na inuukit
sa aking katawan
"Mahal kita, mahal kita..."
aking bulong sa buwan

At sa bawat dampi ng aking labi
sa iyong sagradong balat,
sana'y iyong dinggin
at dahan-dahang bigkasin
na ako'y
mahal
mo rin.